Rozgrywka i gra VR z pomocą drugiej osoby

 

Rozgrywka i gra VR z pomocą drugiej osoby

Dla kogo stworzona jest opcja Rozgrywki i gry VR z pomocą drugiej osoby?

 

Ten tryb gry skierowany jest w pierwszej kolejności do osób o ograniczeniach ruchu spowodowanych takimi chorobami jak m.in. porażenie mózgowe, tetraplegia, rdzeniowy zanik mięśni, dystrofia mięśniowa, udar. Mogą one mieć trudności ze wciskaniem odpowiednich przycisków na kontrolerze oraz samym utrzymaniem urządzenia w prawidłowej pozycji. Rozgrywka odbywa się z pomocą asystenta.

W jaki sposób funkcja kontrolera wspomaganego ułatwia grę osobie z ograniczeniami ruchowymi?

 

Gracz trzyma w dłoniach kontrolery VR, natomiast asystent posługuje się kontrolerem Xbox, który ma za zadanie emulować przyciski z pierwszego urządzenia.

Dzięki temu osoba pomagająca może:

 

  • przemieszczać gracza w lewo/prawo oraz w górę i w dół
  • używać przycisków akcji kontrolera
  • używać przycisków akcji kontrolera

 

Te funkcje ułatwiają graczowi przejście rozgrywki, ponieważ w razie potrzeby asystent zatwierdza wybrane akcje przy użyciu kontrolera wspomaganego.

Jak zagrać w grę VR w trybie Rozgrywka i gra VR z pomocą drugiej osoby?

 

W celu skorzystania z powyższego trybu gry należy wybrać funkcję kontrolera wspomaganego.

  1. Asystent musi podłączyć kontroler Xbox przez USB i zainstalować sterowniki kontrolera Xbox. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowych sterowników.
  2. W panelu kontrolera wspomaganego należy kliknąć „Konfiguracja” (Configuration) i wybrać „Włącz” (Enable).

Chcesz poznać ofertę?

Napisz do nas!