Regulacja pozycji kontrolera w wirtualnej rzeczywistości

Regulacja pozycji kontrolera w wirtualnej rzeczywistości

Dla kogo stworzona jest opcja Regulacji pozycji kontrolera w wirtualnej rzeczywistości?

 

Osoby niepełnosprawne, które nie są w stanie pracować rękami w pełnym zakresie ruchu, nie mogą korzystać z VR w standardowych warunkach. Przykładowo, osoba cierpiąca z powodu zaniku mięśni nie będzie w stanie podnieść ich do poziomu oczu. Trudno również uzyskać prawidłowe ustawienie kontrolera w przypadku wystąpienia rdzeniowego zaniku mięśni, dystrofii mięśniowej, udaru, czy porażenia mózgowego. Wszystkie te problemy utrudniają lub całkowicie uniemożliwiają rozgrywkę w VR.

W jaki sposób funkcja kontrolera wspomaganego ułatwia grę osobie z ograniczeniami ruchowymi?

 

Funkcja ta zmienia sposób, w jaki osoba niepełnosprawna widzi kontroler w VR. WalkinVR proponuje trzy sposoby rozwiązania problemów z kontrolerem VR dla osób niepełnosprawnych.

Są to:
 

 1. Regulowanie pozycji kontrolera
  1. Dopasuje pozycję kontrolera do możliwości gracza
 2. Zwiększanie zasięgu i czułości kontrolera
  1. Sprawi, że niewielki ruch w rzeczywistości będzie duży i intensywny w VR.
 3. Regulowanie kąta nachylenia kontrolera
  1. Pozwoli odpowiednio dostosować kierunek kontrolera w VR, aby ustawić kąt, pod jakim można go trzymać w rzeczywistości.

Jak zagrać w grę VR w trybie Regulacji pozycji kontrolera w wirtualnej rzeczywistości?

 1. Regulowanie pozycji kontrolera

  Gracze mogą dostosować pozycję kontrolerów i zakres ruchu, aby zrekompensować fizyczne ograniczenia. Ta funkcja pomaga osobom niepełnosprawnym, które nie są w stanie przenieść swoich kontrolerów na wysokość lub odległość wymaganą przez grę.

  Regulacja pozycji sprawia, że wirtualna rzeczywistość jest dostępna nawet gdy nie można podnieść rąk z powodu dystrofii mięśni, rdzeniowych zaników mięśni, udaru i innych schorzeń.

  Domyślna pozycja kontrolerów może zostać dostosowana w trzech wymiarach:

  Głębokość sięgania kontrolera – opcja Forward
  Wysokość kontrolera – opcja Up/Down
  Przemieszczanie się w lewo i prawo – opcja Left/Right

 1. Ręczne wprowadzanie wartości

 

 • W wybranej sekcji należy wprowadzić preferowaną wartość wymiaru.

 • Jeśli wartości dla obu rąk mają być takie same wystarczy wybrać opcję Same for both hands.

 • Zalecamy wprowadzenie wartości początkowej 50 i zmniejszanie lub zwiększanie jej za pomocą strzałek po lewej stronie, aż do uzyskania pożądanego efektu.
 1. Przeciąganie strzałek na wizualizacji

 

 • Po złapaniu odpowiedniej strzałki na wizualizacji należy przeciągnąć ją w wybrane miejsce.
  Niebieska strzałka podnosi lub obniża kontroler (Up/Down)
  Czerwona przesuwa kontroler w prawo / w lewo (Left/Right)
  Zielona przedłuża kontroler (Forward)

 • Funkcja może być również używana do treningu VR dla osób niepełnosprawnych poprzez stopniowe zmniejszanie wrażliwości kontrolera (parametrami wymienionym powyżej). Dzięki temu rozwiązaniu niepełnosprawni gracze mogą w pełni korzystać z gier i programów VR, które wymagają trzymania rąk na poziomie oczu lub sięgania po wysoko umiejscowione przedmioty.
 1. Dostosowywanie zasięgu i czułości kontrolera

 

 • Regulacja zasięgu kontrolera jest szczególnie przydatna, gdy gracz ma ograniczony zakres ruchów. Możemy temu zaradzić, zmieniając jego prawdziwe niewielkie ruchy na większe ruchy w wirtualnej rzeczywistości. Gracze mogą dostosować do swoich potrzeb czułość ruchu kontrolera VR, który oparty jest na kontrolerze fizycznym. 8-centymetrowy ruch prawdziwego kontrolera może przełożyć się na 30-centymetrowy ruch w wirtualnej rzeczywistości.

 • W zakładce Motion w prawym dolnym rogu znajduje się sekcja VR Controller Motion Boost (Wzmocnienie ruchu kontrolera VR). Zalecamy wprowadzenie początkowej wartości 30 i zmniejszanie lub zwiększanie jej za pomocą strzałek po lewej stronie, aż do uzyskania pożądanego efektu. Ta opcja będzie nieocenioną pomocą dla osób niepełnosprawnych z dystrofią mięśniową, miopatią, SMA, udarem i nie tylko.
 1. Regulowanie kąta nachylenia kontrolera

 

 • Gracze ze spastycznymi dłońmi często potrzebują większej dostępności VR w zakresie kąta trzymania kontrolera. WalkinVR umożliwia zmianę jego położenia w trzech wymiarach. Z tej opcji korzystają głównie osoby niepełnosprawne z porażeniem mózgowym, udarem, czy urazem kręgosłupa, które mają ograniczoną zdolność wykonywania jakichkolwiek ruchów

Regulacja pozycji kontrolera w wirtualnej rzeczywistości

Dla kogo stworzona jest opcja Regulacji pozycji kontrolera w wirtualnej rzeczywistości?

 

Osoby niepełnosprawne, które nie są w stanie pracować rękami w pełnym zakresie ruchu, nie mogą korzystać z VR w standardowych warunkach. Przykładowo, osoba cierpiąca z powodu zaniku mięśni nie będzie w stanie podnieść ich do poziomu oczu. Trudno również uzyskać prawidłowe ustawienie kontrolera w przypadku wystąpienia rdzeniowego zaniku mięśni, dystrofii mięśniowej, udaru, czy porażenia mózgowego. Wszystkie te problemy utrudniają lub całkowicie uniemożliwiają rozgrywkę w VR.

W jaki sposób funkcja kontrolera wspomaganego ułatwia grę osobie z ograniczeniami ruchowymi?

 

Funkcja ta zmienia sposób, w jaki osoba niepełnosprawna widzi kontroler w VR. WalkinVR proponuje trzy sposoby rozwiązania problemów z kontrolerem VR dla osób niepełnosprawnych.

Są to:
 

 1. Regulowanie pozycji kontrolera
  1. Dopasuje pozycję kontrolera do możliwości gracza
 2. Zwiększanie zasięgu i czułości kontrolera
  1. Sprawi, że niewielki ruch w rzeczywistości będzie duży i intensywny w VR.
 3. Regulowanie kąta nachylenia kontrolera
  1. Pozwoli odpowiednio dostosować kierunek kontrolera w VR, aby ustawić kąt, pod jakim można go trzymać w rzeczywistości.

Jak zagrać w grę VR w trybie Regulacji pozycji kontrolera w wirtualnej rzeczywistości?

 1. Regulowanie pozycji kontrolera

  Gracze mogą dostosować pozycję kontrolerów i zakres ruchu, aby zrekompensować fizyczne ograniczenia. Ta funkcja pomaga osobom niepełnosprawnym, które nie są w stanie przenieść swoich kontrolerów na wysokość lub odległość wymaganą przez grę.

  Regulacja pozycji sprawia, że wirtualna rzeczywistość jest dostępna nawet gdy nie można podnieść rąk z powodu dystrofii mięśni, rdzeniowych zaników mięśni, udaru i innych schorzeń.

  Domyślna pozycja kontrolerów może zostać dostosowana w trzech wymiarach:

  Głębokość sięgania kontrolera – opcja Forward
  Wysokość kontrolera – opcja Up/Down
  Przemieszczanie się w lewo i prawo – opcja Left/Right

 1. Ręczne wprowadzanie wartości

 

 • W wybranej sekcji należy wprowadzić preferowaną wartość wymiaru.

 • Jeśli wartości dla obu rąk mają być takie same wystarczy wybrać opcję Same for both hands.

 • Zalecamy wprowadzenie wartości początkowej 50 i zmniejszanie lub zwiększanie jej za pomocą strzałek po lewej stronie, aż do uzyskania pożądanego efektu.
 1. Przeciąganie strzałek na wizualizacji

 

 • Po złapaniu odpowiedniej strzałki na wizualizacji należy przeciągnąć ją w wybrane miejsce.
  Niebieska strzałka podnosi lub obniża kontroler (Up/Down)
  Czerwona przesuwa kontroler w prawo / w lewo (Left/Right)
  Zielona przedłuża kontroler (Forward)

 • Funkcja może być również używana do treningu VR dla osób niepełnosprawnych poprzez stopniowe zmniejszanie wrażliwości kontrolera (parametrami wymienionym powyżej). Dzięki temu rozwiązaniu niepełnosprawni gracze mogą w pełni korzystać z gier i programów VR, które wymagają trzymania rąk na poziomie oczu lub sięgania po wysoko umiejscowione przedmioty.
 1. Dostosowywanie zasięgu i czułości kontrolera

 

 • Regulacja zasięgu kontrolera jest szczególnie przydatna, gdy gracz ma ograniczony zakres ruchów. Możemy temu zaradzić, zmieniając jego prawdziwe niewielkie ruchy na większe ruchy w wirtualnej rzeczywistości. Gracze mogą dostosować do swoich potrzeb czułość ruchu kontrolera VR, który oparty jest na kontrolerze fizycznym. 8-centymetrowy ruch prawdziwego kontrolera może przełożyć się na 30-centymetrowy ruch w wirtualnej rzeczywistości.

 • W zakładce Motion w prawym dolnym rogu znajduje się sekcja VR Controller Motion Boost (Wzmocnienie ruchu kontrolera VR). Zalecamy wprowadzenie początkowej wartości 30 i zmniejszanie lub zwiększanie jej za pomocą strzałek po lewej stronie, aż do uzyskania pożądanego efektu. Ta opcja będzie nieocenioną pomocą dla osób niepełnosprawnych z dystrofią mięśniową, miopatią, SMA, udarem i nie tylko.
 1. Regulowanie kąta nachylenia kontrolera

 

 • Gracze ze spastycznymi dłońmi często potrzebują większej dostępności VR w zakresie kąta trzymania kontrolera. WalkinVR umożliwia zmianę jego położenia w trzech wymiarach. Z tej opcji korzystają głównie osoby niepełnosprawne z porażeniem mózgowym, udarem, czy urazem kręgosłupa, które mają ograniczoną zdolność wykonywania jakichkolwiek ruchów

Chcesz poznać ofertę?

Napisz do nas!