Ruch i rotacja w wirtualnej rzeczywistości dla osób niepełnosprawnych

Przemieszczaj się w VR bez ograniczeń

Poruszanie się w wirtualnej rzeczywistości może być kłopotliwe dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Szczególnie, gdy osoba niepełnosprawna ma problemy z równowagą i, nosząc gogle VR na głowie, musi pozostać w pozycji siedzącej.

Problemy z poruszaniem się w VR mogą mieć również osoby na wózkach inwalidzkich, ponieważ podczas gry trzymają w rękach kontrolery, które znacznie utrudniają lub uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Wybierz kontroler

W wirtualnym panelu ruchu i obrotu możesz zaprogramować kontrolery ręczne, aby pomóc Ci poruszać się i obracać w VR. Po prostu wybierz kontroler do regulacji.

Określ, jak chcesz wykonywać ruch lub obrót w VR

  • Move – pozwoli ci poruszać się w VR przypisanym kontrolerem.
  • Rotate – umożliwia obracanie się w wirtualnej rzeczywistości za pomocą przypisanego kontrolera.
  • Move and Rotate – umożliwia ruch i obracanie za pomocą przypisanego kontrolera.

Wybierz przycisk inicjujący

W menu rozwijanym wybierz przycisk, który będzie zostanie przypisany i będzie aktywował wirtualny ruch podczas gry (“Select button to activate virtual move”).

Ruch – jeśli chcesz poruszać się w VR, przytrzymaj przycisk aktywacji na kontrolerze ręcznym przypisanym do ruchu i przeciągnij go w kierunku, w którym chcesz się poruszać. Zwolnij przycisk po zakończeniu ruchu.

Ta funkcja WalkinVR pomaga osobom z dystrofią mięśniową, SMA, tetraplegią, zaburzeniami równowagi oraz ogólnie wszystkie osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich lub przebywające w łóżkach.

Rotacja – Jeśli chcesz wykonać obrót w wirtualnej rzeczywistości, przytrzymaj przycisk aktywacji na ręcznym kontrolerze przypisanym do obracania i przeciągnij go w kierunku, w którym chcesz obrócić postać. Zwolnij przycisk po zakończeniu obracania.

Ta adaptacja VR jest często używana przez graczy na wózkach inwalidzkich, które są zmuszone do pozostawania w pozycji siedzącej lub leżącej.

Oryginalna funkcja przycisku – Naciśnięcie przypisanego przycisku umożliwi obracanie i przemieszczanie się. Dwukrotne naciśnięcie przypisanego przycisku spowoduje wykonanie zamierzonej (oryginalnej) funkcji przycisku.

Zobacz, jak gracze korzystają z funkcji Ruchu i Rotacji w VR