Regulacja pozycji kontrolera VR i zwiększanie zasięgu

Jak grać w VR z ograniczoną ruchomością rąk?

Osoby niepełnosprawne, które nie są w stanie pracować rękami w pełnym zakresie ruchu, nie mogą korzystać z VR w standardowych warunkach. Przykładowo, osoba cierpiąca z powodu zaniku mięśni nie będzie w stanie podnieść ich do poziomu oczu. Trudno również uzyskać prawidłowe ustawienie kontrolera w przypadku wystąpienia spastyczności (np. udar, porażenie mózgowe, tetraplegia). Wszystkie te problemy psują lub uniemożliwiają rozrywkę w VR.


Pojawia się więc pytanie:
W jaki sposób osoba z takimi problemami może korzystać z VR?

 

Odpowiedzią jest:
Funkcja regulacji pozycji kontrolera VR i zwiększania zasięgu.
Zmienia ona sposób, w jaki osoba niepełnosprawna widzi kontroler w VR.

Oto trzy sposoby rozwiązania problemów z kontrolerem VR dla osób niepełnosprawnych:

Regulowanie pozycji kontrolera

Dopasuje pozycję kontrolera do Twoich możliwości.

Więcej

Zwiększanie zasięgu i czułości kontrolera

Sprawi, że niewielki ruch w rzeczywistości będzie będzie duży i intensywny w VR.

Więcej

Regulowanie kąta nachylenia kontrolera

Pozwoli odpowiednio dostosować kierunek kontrolera w wirtualnej rzeczywistości, aby ustawić kąt, pod jakim możesz go trzymać w rzeczywistości.

Więcej

Regulowanie pozycji kontrolera

Gracze mogą dostosować pozycję kontrolerów i zakres ruchu, aby zrekompensować fizyczne ograniczenia. Ta funkcja pomaga osobom niepełnosprawnym, które nie są w stanie przenieść swoich kontrolerów na wysokość lub odległość wymaganą przez grę.

Regulacja pozycji sprawia, że wirtualna rzeczywistość jest dostępna nawet gdy nie możesz podnieść rąk z powodu dystrofii mięśni, rdzeniowych zaników mięśni, udaru itp.

Możesz dostosować domyślną pozycję kontrolerów w trzech wymiarach:

  • “Głębokość” sięgania kontrolera – opcja “Forward”
  • Wysokość kontrolera – opcja „Up/Down”
  • Przemieszczanie się w lewo i prawo – opcja „Left/Right”

Ręczne wprowadzanie wartości

  • Wprowadź oczekiwaną wartość wymiaru, w którym chcesz dokonać zmian
  • Jeśli chcesz ustawić te same wartości dla obu rąk, wybierz “Same for both hands”
  • Zalecamy wprowadzenie wartości początkowej 50 i zmniejszanie lub zwiększanie jej za pomocą strzałek po lewej stronie, aż do uzyskania pożądanego efektu.

Przeciąganie strzałek na wizualizacji po lewej stronie

  • Złap odpowiednią strzałkę na wizualizacji i przeciągnij ją w wybrane miejsce
  • Niebieską, aby podnieść lub obniżyć kontroler
  • Czerwoną, aby przesunąć kontroler w prawo / w lewo
  • Zieloną, aby “przedłużyć” kontroler

Funkcja moze być również używana do treningu VR dla osób niepełnosprawnych poprzez stopniowe ograniczanie ulepszeń w pozycjonowaniu kontrolera.

Dzięki temu rozwiązaniu, niepełnosprawni gracze mogą w pełni korzystać z gier i programów VR, które wymagają trzymania rąk na poziomie oczu lub sięgania po wysoko umiejscowione przedmioty.

Dostosowywanie zasięgu i czułości kontrolera

Regulacja zasięgu kontrolera jest szczególnie przydatna, gdy gracz ma ograniczony zakres ruchów. Możemy temu zaradzić, zmieniając niewielkie ruchy rzeczywiste na większe ruchy w rzeczywistości wirtualnej.

Gracze mogą dostosować do swoich potrzeb czułość ruchu kontrolera rzeczywistości wirtualnej, który jest oparty na kontrolerze fizycznym. 8-centymetrowy ruch prawdziwego kontrolera może przełożyć się na 30-centymetrowy ruch w wirtualnej rzeczywistości.

W zakładce Motion w prawym dolnym rogu znajduje się sekcja VR Controller Motion Boost (Wzmocnienie ruchu kontrolera VR). Zalecamy wprowadzenie początkowej wartości 30 i zmniejszanie lub zwiększanie jej za pomocą strzałek po lewej stronie, aż do uzyskania pożądanego efektu. Ta opcja będzie nieocenioną pomocą dla osób niepełnosprawnych z dystrofią mięśniową, miopatią, SMA, udarem itp.

Regulowanie kąta nachylenia kontrolera

Może okazać się, że osoba jest zmuszona, aby trzymać rękę w określonej pozycji. Zazwyczaj oznacza to ograniczoną zdolność wykonywania jakichkolwiek ruchów. Gracze ze spastycznymi dłońmi najczęściej potrzebują większej dostępności VR w zakresie kąta trzymania kontrolera.

WalkinVR umożliwia ustawienie dowolnego kąt położenia kontrolera w trzech wymiarach. Z tej opcji korzystają głównie osoby niepełnosprawne z porażeniem mózgowym, udarem, urazem kręgosłupa itp.

Ustaw odpowiednie wartości, ręcznie wprowadzając wartość

Kolejny sposób na dostosowanie kontrolera – Przeciąganie strzałek na wizualizacji po lewej stronie