Gra w wirtualnej rzeczywistości z pomocą asystenta

Jak osoba niepełnosprawna może wchodzić w interakcje w wirtualnej rzeczywistości, gdy nie może wcisnąć przycisku?

W niektórych przypadkach gracze nie mogą samodzielnie poruszać się w wirtualnej rzeczywistości i wchodzić z nią w interakcje. Na przykład, gdy dana osoba ma spastyczne dłonie i nie może samodzielnie użyć przycisku polecenia na kontrolerze.

Tworzenie dostępnej wirtualnej rzeczywistości dla osób z niepełnosprawnościami, które mają problemy z chwytaniem dłońmi i/lub palcami, wymaga wsparcia asystenta. Funkcja kontrolera wspomaganego umożliwia graczowi korzystanie z pomocy osoby trzeciej za pomocą kontrolera Xbox, gdy gracz nie może samodzielnie używać przycisków.

Z tej adaptacji VR korzystają osoby z takimi niepełnosprawnościami jak: porażenie mózgowe, tetraplegia, udar itp.

Dzięki kontrolerowi Xbox możesz pomagać i zwiększać dostępność rzeczywistości wirtualnej poprzez:

  • Przemieszczanie gracza w lewo/prawo oraz w górę i w dół
  • Używanie przycisków akcji kontrolera
  • Przytrzymywanie przycisków chwytu
Konfiguracja
  1. Podłącz kontroler Xbox przez USB i zainstaluj sterowniki kontrolera Xbox. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowych sterowników.
  2. W panelu kontrolera wspomaganego kliknij „Konfiguracja” (Configuration) i wybierz „Włącz” (Enable).